Category Hà Sỹ Phu

Xưa Nhích Chân Đi, Giờ Nhích Lại!

(Bài giới thiệu cuốn sách HUYỀN THOẠI VỀ MỘT NHÀ NƯỚC TỰ TIÊU VONG của Mai Thái Lĩnh) – HÀ SĨ PHU Trước áp lực buộc phải đổi mới do cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội, và nhất là do sự sụp đổ của phe Xã hội chủ nghĩa, ta thấy Đảng Cộng sản Việt […]

Chia tay ý thức hệ

Lời mở đầu Kỷ nguyên Văn minh Tin học chẳng những đem lại một cuộc canh tân tuyệt vời về thông tin và điều khiển, một thị trường năng động toàn cầu, một trào lưu dân chủ đa nguyên, một chủ nghĩa quốc tế mới nhân bản và khoa học…mà bao trùm lên hết thảy […]

Đôi điều suy nghĩ của một công dân

Tôi tên thật là Nguyễn Xuân Tụ, sinh ngày 22.4.1940 tại Hà Bắc, là phó tiến sĩ sinh học, công tác tại Viện Khoa Học Việt Nam. Đất nước ta đang độ chuyển mình, cần sự góp sức chung lòng của mọi công dân. Tôi không có khả năng gì cũng xin thành tâm đóng […]

Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ

Thử giải bài toán lôgic xã hội “Mọi nguồn rắc rối bắt nguồn từ đâu ?” Mấy lời phi lộ: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Nhớ lời dạy ấy của cha ông, tôi bỗng quên đi sự quá hạn hẹp về hiểu biết của mình mà cả gan lạm bàn chuyện ‘quốc […]